Yapısal Çelik Koruma - Profire

Profire
İçeriğe git
ÜRÜNLER
YAPISAL ÇELİK KORUMA
ÇELİK YAPILAR İÇİN YANGIN GECİKTİRİCİ UYGULAMALAR
Çelik yangın yayılımına katkıda bulunmaz; fakat, belirli sıcaklıkta yük taşıma özelliğini kaybeder. Bu özelliğini kaybettiği sıcaklığa kritik çelik sıcaklığı adı verilir.
Yapısal Çelik Koruma
Yangın geciktirici uygulamasına tabi tutulmayan çelik bir yapı ile çevrelenen binalar yangın durumunda hızlı bir şekilde çökecektir. Çöküşü önlemek veya geciktirmek amacıyla verilen bir zaman periyodu için çelik intümesan boya, püskürtme sıva veya yanmaz levha ile korunmalıdır. Yangın dayanımı kesit faktörü ve kritik çelik sıcaklığına bağlı olarak 4 saate kadar dayanım gösterebilmektedir.
İNTÜMESAN BOYA
İntümesan boya yapısal çeliklerin yangından korunması için kullanılmaktadır. İntümesan boya ürünlerinde ilk patent 1938’lerde kabul edilmiştir. O zamandan beri özellikle son 20 yıldır intümesan boyaların kullanımı ciddi şekilde artmıştır.

İntümesan boyalar, yapısal çeliklerin yangından korunmasını konusunda çok katlı yapı pazarının %40’nın üzerinde paya sahiptir. Bu payın üçte ikisi şantiye ortamında, üçte biri ise atölye ortamında gerçekleşmektedir.

Şişme etkisi, ısı etkisindeki aktif bileşenlerin reaksiyonu olarak tanımlanabilir. Bu aktif bileşenler yani intümesan bir yangın sırasında mevcut hacmine oranla birçok kat genleşebilir ve bunu yaparken koruyucu bir karbon tabakası üretirler. Çelik bir yüzeye uygulanan intümesan boya çelik yüzeye gerekli yangın dayanım periyodunu karşılayacak ve yönetmelik gereklerini sağlayacaktır.

İntümesan boya sistemi genellikle üç bileşene sahiptir, bir astar, intümesan boya ve son kat boya. Bazı durumlarda son kat boya gerekli olmayabilir.

Hizmet konusuna ve yangın tipine göre üretilen iki farklı intümesan boya çeşidi vardır. Mimari yapılarda selülozik yangın şartlarına karşı kullanılan İnce Film İntümesan Boyalar ve Endüstri tesislerinde hidrokarbon yangın şartlarına karşı kullanılan Kalın Film (Epoksi) İntümesan Boya sınıflandırılabilir. İnce tabaka intümesan kaplamalar çoğunlukla endüstri ve ticari binalarda kullanılır.
PÜSKÜRTME SIVA
‘Çimentolu’ kelimesi Püskürtme Sıva ile yangından korunma sistemlerine dayanan alçı ve çimento için endüstri tarafından kullanılan genel bir terimdir.

Püskürtme Sıvalar, ürünlerin farklı yangın dayanım periyodları ve farklı etki koşulları amacıyla düşük, orta ve yüksek yoğunlukta kullanıma sunulmuştur. Düşük yoğunluklu püskürtme sıvalar alçı bazlı olup genellikle 300kg/m3 yoğunluğun altındadırlar. Bu tip ürünler suya ve neme karşı dayanıksızlıklarından ötürü kapalı ortamlarda kullanılırlar. Orta yoğunluklu çimento bazlı ürünlerin yoğunlukları ise 300-700kg/m3 arasındadır. Bu ürünler dış ortamlara yarı açık veya kapalı yüksek çok katlı çelik mimari yapılar için tavsiye edilmektedir. Yüksek yoğunluklu püskürtme sıvalar ise tam olarak dış hava ortamlarına ve hidrokarbon yangınlarına dayanacak şekilde çimento bazlı olarak tasarlanmıştır ve yoğunlukları 700kg/m3 üzerindedir.

Püskürtme sıva ürünleri paslanmaz veya astarlanmış çıplak çelik üzerine direk olarak uygulanabildiği gibi uygun olarak astarlanmış çelik yüzeylerine de uygulanabilir.

Temelde yapısal çelik işlerine yangın koruma olarak kullanılırken, bu ürünler aynı zamanda beton zemin veya diğer yapı elemanlarının yangın, ısı veya akustik gelişimini sağlamak için de kullanılır.
YANMAZ LEVHA VE PANELLER
Yapısal çeliklerin yangından korunması konusunda bir başka yöntem de çelik profillerin kalsiyum silikat yanmaz panellerle kaplanmasıdır. Isıl iletkenliği çok düşük olan bu tip ürünler korunacak olan çelik profilin konumuna, kesit faktörüne ve çelik kritik sıcaklığına göre belirlenen kalınlıklarda 4 saate kadar koruma için uygulanmaktadır.

Binalarda yangın geciktirici uygulamalar, şişen boya ve çimentolu kaplamalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın!
İletişim Formu
TELİF HAKKI © 2014-2017 PROFIRE, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
TELİF HAKKI © 2014-2017
PROFIRE, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
İçeriğe dön